Strakonická obalovna
Středočeské obalovny

Společnost Znakon Asfalt s.r.o. vlastní podíly ve společnostech STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s. a Strakonická obalovna s.r.o., které jsou hlavními dodavateli živičných směsí pro ZNAKON, a.s. k zajištění výstavby a oprav komunikací. V posledních třech letech investovala do modernizace obaloven více než 90 mil. korun.