Recyklační linka GIPOREC R 100 FDR GIGA

Dodavatelské zpracování stavebních odpadů v místě vzniku, tj. na stavbách:
- drcení, třídění (letiště, silnice, demolice budov)

Speciální zpracování - staré skládky
- zhotovujeme dle zadání technologický, finanční a realizační plán