OPRAVY, REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
 • opravy živičných komunikací obalovaným kamenivem a asfaltovými betony včetně konstrukce vozovek i chodníků
 • vybudování nových komunikací včetně příslušenství


FOTOGALERIE
RECYKLACE VYBOURANÝCH ŽIVIC A OPRAVY KOMUNIKACÍ

Technické vybavení:

 • 2x sypačová nástavba na nákladním automobilu VOLVO
 • 1x vibrační tandemový válec
 • 2x dodávkové skříňové vozidlo CRAFTER

Princip:

 • ohřev vylámaných ker obalovaných živic
 • opětovné využití k opravám podkladních vrstev
 • Nevznikají žádné odpady
FOTOGALERIE
APLIKACE TĚSNÍCÍ PÁSKY HEMATEC

PÁSKA HEMATECZalití pracovních spár asfaltovou emulzí nebo zatěsnění samolepící těsnící páskou HEMATEC. • zabránění vnikání vody do konstrukce vozovek
 • dosažení vyšší životnosti komunikací
OPRAVY POKLOPŮ VPUSTÍ, ŠACHET A KRYTŮ ARMATUR

Výškové úpravy nerovností, vyvolaných zřizováním nových krytů vozovek či jejich zesilováním, poklesem poklopů či krytů v důsledku provozu těžkých vozidel nebo z jiných příčin. Opravy lze provést těmito způsoby:

 • klasickým podezděním rámů betonovými cihlami
 • osazením přechodové desky včetně vyrovnávacích betonových prstenců na betonovou maltu
 • výměnou starých šachtových rámů za nové šachtové rámy
FOTOGALERIE
BETONOVÉ DLAŽBY

V posledních letech se na vytvoření různých zpevněných ploch nebo komunikací používají stále častěji betonové dlažby. A to hned z několika důvodů:

 • betonová dlažba má vysokou pevnost a životnost
 • je vodopropustná
 • v případě nutnosti zásahu do komunikace lze povrch snadno rozebrat, opět použít a uvést do původního stavu
 • široká škála výrobků a barevného provedení = vysoký estetický dojem
FOTOGALERIE