VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KOMUNIKACÍ
Provádíme:
 • pokládku nového a obnovu stávajícího VDZ
 • odstraňování nevyhovujícího VDZ
Pro pokládku a obnovu VDZ lze na přání zákazníka volit tyto technologie:
 • nástřik jednosložkovou rozpouštědlovou barvou
 • nástřik plastickou hmotou (hladkou / profilovanou / profilovanou se zvučícím efektem)
Technické vybavení:
 • značkovací stroj TRASSAR T351A
 • značkovací stroj HOFMANN H9
 • značkovací stroj HOFMANN H16-2
 • značkovací stroj HOFMANN H26-1
 • 2x přívěsový podvalník
 • 2x nákladní valnicový automobil

zaručují automatické dávkování barvy

Druh barvy, plastických hmot a retroreflexních přísad si určuje zákazník dle katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky schváleného Ministerstvem dopravy a spojů ČR pro příslušný rok.

FOTOGALERIE
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KOMUNIKACÍ
Zajišťujeme dodávku i montáž:
 • dopravní značky všech rozměrů
 • repasování poškozených dopravních značek
 • informační systémy a orientační značení (například cyklostezky)
 • reklamní poutače

PŮJČOVNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Zajišťujeme:
 • zapůjčení všech typů dopravních značek
 • montáž a demontáž DIO dle požadavků objednatele (termín, lokalita)
 • trvalou údržbu dopravního značení po dobu jeho umístění na komunikaci
 • na přání objednatele projektovou dokumentaci
 • na přání objednatele projednání umístění DIO se státní správou či samosprávou (Policie ČR, krajské úřady, odbory dopravy městských úřadů) do fáze vydání rozhodnutí