S firemní značkou ZNAKON vystupujeme na trhu téměř 25 let. Svoji činnost jsme zahájili na jaře 1993 s jedním značkovacím autem a rozjeli podnikání v oblasti vodorovného dopravního značení pod názvem Vladimír Kotrch - Znakon. Postupně jsme nakupovali další techniku, rozšiřovali firemní zázemí  a nabídku svých služeb o navazující činnosti - opravu a rekonstrukci pozemních komunikací spolu s recyklací vybouraných živic, vrtání studní a stavební činnost jako je výstavba domů, inženýrských sítí a průmyslových objektů.

V červenci roku 2000 jsme certifikovali systém řízení jakosti pro provádění VDZ a pozemních komunikací, čímž jsme se stali více konkurenceschopní na trhu a díky rostoucímu trendu jsme k  1. lednu 2002 transformovali firmu do akciové společnosti ZNAKON.

V roce 2002 jsme ve spolupráci s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. uvedli do provozu Strakonickou obalovnu s.r.o. a získali přístup k živičné směsi pro pokládku. Dalším navazujícím krokem byl nákup strojů pro pokládku asfaltových směsí, což se nám podařilo díky získané dotaci z programu PHARE 2003. Veškeré naše úsilí tak výrazně přispělo k nezávislosti  na subdodavatelích, k  možnosti  ucházet se o zakázky většího rozsahu a k vyšší kvalitě prováděných prací.

V roce 2003 vzniklo středisko PAS (pokládky asfaltových směsí). Dále jsme certifikovali systém jakosti dle ČSN ISO EN 9001 a systém ochrany životního prostředí dle ČSN ISO EN 140001. Při jejich pravidelné recertifikaci jsme k nim přidali ještě certifikaci systému bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a později v roce 2009 jsme tyto tři normy spojily do integrovaného systému řízení, který udržujeme dodnes.

2006 vzniklo středisko svodidlových systémů a údržby komunikací.

2007 vzniklo středisko frézování silničních spár.

V září 2009 jsme spoluzaložili společnost Solar Jarošov s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem solární elektřiny.

V říjnu 2010 jsme koupili podíl ve společnosti STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s. a tím rozšířili svoji působnost do Středočeského kraje. V témže roce jsme opět díky dotaci z OP ŽP zakoupili recyklační linku pro stavební odpady, čímž jsme výrazně přispěli ke snížení objemu stavebních a demoličních odpadů ukládaných na skládkách a v úspoře primární nerostných surovin. 2010 bylo založeno středisko recyklace odpadů.

V letech 2012-13 se vybudovala nová administrativní budova.

V roce 2016 jsme zahájili proces rozdělení společnosti ZNAKON, a.s. odštěpením jednotlivých částí do nově vzniklých společností

  • Znakon Servis s.r.o. – zajišťuje dopravu, stavební stroje a mechanizaci pro ZNAKON, a.s. a další externí společnosti.Disponuje širokou nabídkou moderní techniky pro dopravní, inženýrské a pozemní činnosti.
  • Znakon Asfalt s.r.o. – vlastní a spravuje podíly ve dvou obalovnách – Strakonické obalovny s.r.o., a STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s., které jsou hlavními dodavateli živičných směsí pro ZNAKON, a.s.
  • Znakon Reality s.r.o. – realizuje vlastní developerské projekty a zajišťuje správu, prodej a pronájem nemovitostí.

K 1.1. 2017  došlo k převedení všech společností do skupiny Znakon Group, a.s.