Společnost je certifikována dle norem:

  • kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016;
  • environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016;
  • systém BOZP (OHSAS) podle ČSN OHSAS 18001:2008.

Vrcholové vedení společnosti a všichni její zaměstnanci si plně uvědomují nezbytnost systémového řízení společnosti, které představuje důležitý nástroj pro neustálé zlepšování všech procesů a vzájemnou komunikaci se všemi zainteresovanými stranami.