Provádíme:

  • komplexní výstavbu a rekonstrukce pozemních komunikací, parkovacích ploch, cyklostezek, chodníků a lesních cest;
  • výstavbu inženýrských sítí – vodovodů, kanalizací a ČOV;
  • výstavbu a rekonstrukci malých mostních objektů;
  • přípravné a zemní práce.


Bližší informace