Zajišťujeme plynulý chod jednotlivých staveb zejména z hlediska strojního vybavení. Díky kvalitnímu a plně vybavenému servisnímu zázemí jsme schopni operativně řešit poruchy jednotlivých zařízení jak v místě sídla společnosti, tak i na konkrétních stavbách pomocí servisního vozidla (mobilní dílny).Bližší informace