Zajišťujeme činnosti související s opravou a rekonstrukcí dopravních staveb.

Provádíme:

 • realizaci přípravných stavebních prací;
 • překopy silnic
 • sanaci a opravy trhlin asfaltových krytů, včetně ošetření pracovních spár;
 • výškovou úpravu revizních šachet kanalizací, uličních vpustí a krytů jiných armatur zabudovaných v tělese komunikací;
 • opravy dlážděných ploch, včetně realizace nových povrchů např. ze zámkové dlažby.


K dalším činnostem pak patří:

VODOROVNÉ A SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Moderní strojní vybavení nám umožňuje poskytovat komplexní služby v oblasti VDZ:

 • měření retroreflexe stávajícího vodorovného dopravního značení;
 • pokládku nového a obnovu stávajícího VDZ, včetně zvučících a strukturovaných plastů;
 • odstraňování nevyhovujícího VDZ;
 • provizorní (dočasné) vodorovné dopravní značení;
 • dodávka a montáž svislých dopravních značek, informačních systémů, orientačního značení a reklamních poutačů.


FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK

Provádíme frézování asfaltových a betonových ploch, odstranění konstrukce komunikací po vrstvách, zametení vyfrézovaných ploch samosběrem. Disponujeme veškerým potřebným technickým vybavením, zejména silničními frézami o šíři záběru 0,6 a 2,0 m.RECYKLAČNÍ LINKA

Pomocí recyklační linky GIPOREC a třídiči Kleeman snižujeme dopad na životní prostředí, například recyklací materiálů z vybouraných asfaltových a betonových ploch. Díky schváleným procesům a materiálům můžeme vyrobit certifikované stavební materiály, které lze znovu použít na některých stavbách.KOMPOSTÁRNA

Zajišťujeme svoz biologického odpadu z okolních obcí a provádíme jeho kompostování.POKLÁDKA KRAJNIC

Krajnice, provádíme jako nedílnou součást nově postavených, případně zrekonstruovaných úseků komunikací, a to pomocí speciálního finišeru na dosýpaní krajnic.SVODIDLOVÉ SYSTÉMY

Zabýváme se kompletní dodávkou a montáží svodidlových systémů, nových i rekonstrukcí stávajících.PŮJČOVNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

 • zapůjčení všech typů dopravních značek
 • montáž a demontáž dopravního inženýrského opatření (DIO) dle požadavků objednatele
 • trvalou údržbu dopravního značení po dobu jeho umístění na komunikaci

Na přání objednatele zajistíme projednání umístění DIO se státní správou či samosprávou až do fáze vydání rozhodnutí a  projektovou dokumentaci.Bližší informace