1993


 • Zahájení podnikání Vladimír Kotrch – ZNAKON v oboru dopravního značení, později i v oborech oprava a údržba komunikací, vrtání studní a stavební činnosti.

1994 – 95


 • I. etapa stavebních úprav prostorů nemovitosti Sousedovice 44.

1996 – 99


 • II. etapa stavebních úprav.

2000


 • Certifikace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002 pro provádění VDZ a pozemních komunikací.

2002


 • Převedení činností společnosti pod hlavičku ZNAKON, a.s.
 • Uvedení Strakonické obalovny s.r.o. do provozu.

2003


 • Rozšíření společnosti o středisko pokládky živičných směsí.
 • Certifikace systému jakosti dle ČSN ISO EN 9001 a systému ochrany životního prostředí dle ČSN ISO EN 140001.

2005 – 06


 • Nákup strojů pro středisko pokládky asfaltových směsí (PAS) z dotačního programu PHARE 2003.

2006


 • Rozšíření společnosti o středisko svodidlové systémy a údržba komunikací.
 • Recertifikace systému jakosti a ochrany ŽP a certifikace systému ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

2007


 • Rozšíření společnosti o středisko frézování silničních spár.

2007 -08


 • Výstavba sportovního centra s doplňkovou funkcí – Restaurace Hangár + ricochet + prostor k pronájmu.

2009


 • Recertifikace systému jakosti, ochrany ŽP a ochrany zdraví při práci a jejich spojení do integrovaného systému řízení.
 • Založení společnosti SOLAR Jarošov, s.r.o.

2010


 • Uvedení solární elektrárny SOLAR Jarošov, s.r.o. do provozu.
 • Zakoupení podílu ve společnosti STŘEDOČESKÉ OBALOVNY, a.s.
 • Nákup recyklační linky pro stavební odpady z dotace OP ŽP.
 • Rozšíření společnosti o středisko recyklace stavebních odpadů.

2012 – 13


 • Výstavba nové administrativní budovy.

2016


 • Vznik nových společností:
  – Znakon Servis s.r.o
  – Znakon Asfalt s.r.o.
  – Znakon Reality s.r.o.
 • Výstavba a kolaudace kompostárny.

2017


 • Převedení všech společností do skupiny Znakon Group, a.s.