ÚVODNÍ SLOVO - Vladimír Kotrch

Firemní obchodní značka ZNAKON se profiluje na trhu již od roku 1993. Neustále se snažíme rozvíjet své aktivity i teritorium svého působení s důrazem na trvalý růst. Usilujeme o minimalizace negativních vlivů na životní prostředí při realizaci našich zakázek.

Základní prioritou naší společnosti ZNAKON, a.s. je plná spokojenost Vás objednatelů a investorů. Proto je naší snahou jak neustálá modernizace strojového parku, tak i udržení vysoké úrovně kvalifikovanosti technicko-hospodářských pracovníků a dělníků.

Zavedené systémy řady ISO a OHSAS jsou samozřejmostí při každodenní práci. Snažíme se o dobré pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Firma se pravidelně umisťuje na předních pozicích soužěže MID-TOP STAV ČR.

ZTRÁTA RAZÍTKA SPOLEČNOSTI

Oznamujeme, že dne 29.9.2015 došlo k ztrátě níže uvedeného razítka společnosti s číselným označením 1. (viz přiložený dokument). V době odcizení byla barva razítka černá. Toto razítko prohlašujeme ode dne 29.9.2015 od 16:00 hodin včetně za neplatné a naší společností již není používáno. Jakékoliv upravené verze tohoto razítka jsou taktéž neplatné a nepoužívané. Jakékoliv závazky vyplývající z případného použití tohoto razítka budou předány na Policii ČR.

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ PODOBY AKCIÍ

Společnost ZNAKON, a.s., IČO: 26018055, se sídlem Sousedovice 44, PSČ 386 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že dne 3.10.2016 bylo rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu číslo NZ 141/2016, N 174/2016, sepsaném JUDr. Ladislavem Černým, notářem ve Strakonicích, rozhodnuto o přeměně všech akcií Společnosti z listinné podoby na zaknihovanou podobu.
Společnost tímto vyzývá akcionáře, aby odevzdali akcie společnosti do dvou měsíců od dne zveřejnění tohoto oznámení (7.10.2016), a současně sdělili společnosti číslo svého majetkového účtu, vč. identifikace příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., u kterého je účet veden, na který společnost zaeviduje emitované kmenové zaknihované akcie.

ZNAKON, a.s.

Vladimír Kotrch
předseda představenstva