ZTRÁTA RAZÍTKA SPOLEČNOSTI

Oznamujeme, že dne 29.9.2015 došlo k ztrátě níže uvedeného razítka společnosti s číselným označením 1. (viz přiložený dokument). V době odcizení byla barva razítka černá. Toto razítko prohlašujeme ode dne 29.9.2015 od 16:00 hodin včetně za neplatné a naší společností již není používáno. Jakékoliv upravené verze tohoto razítka jsou taktéž neplatné a nepoužívané. Jakékoliv závazky vyplývající z případného použití tohoto razítka budou předány na Policii ČR.

ÚVODNÍ SLOVO - Vladimír Kotrch

Firemní obchodní značka ZNAKON se profiluje na trhu již od roku 1993. Neustále se snažíme rozvíjet své aktivity i teritorium svého působení s důrazem na trvalý růst. Usilujeme o minimalizace negativních vlivů na životní prostředí při realizaci našich zakázek.

Základní prioritou naší společnosti ZNAKON, a.s. je plná spokojenost Vás objednatelů a investorů. Proto je naší snahou jak neustálá modernizace strojového parku, tak i udržení vysoké úrovně kvalifikovanosti technicko-hospodářských pracovníků a dělníků.

Zavedené systémy řady ISO a OHSAS jsou samozřejmostí při každodenní práci. Snažíme se o dobré pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Firma se pravidelně umisťuje na předních pozicích soužěže MID-TOP STAV ČR.

Vladimír Kotrch
předseda představenstva